EKİBİMİZ

 • Deniz Tahiroğlu, Yrd. Doç.Dr.
 • Direktör
 • deniz.tahiroglu@ozyegin.edu.tr
 • Deniz Tahiroğlu lisans derecesini 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden almıştır. Gelişim Psikolojisi alanındaki yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 2006 ve 2012 yıllarında University of Oregon’da tamamlamıştır. 2012-2013 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde görev yapan Tahiroğlu, 2013 yılında Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümü kadrosuna katılmıştır. Araştırmalarında okul öncesi dönemde çocukların sosyal ve bilişsel gelişimlerini inceler. Kasım 2014’den beri TUBİTAK destekli “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yap-inan Oyun Davranışlarının Gelişimi ve Bu Oyun Türünün Sosyal ve Bilişsel Gelişimle İlişkisinin İncelenmesi” başlıklı projenin yürütücüsüdür.
 • Aslıhan İkizoğlu
 • Proje Asistanı
 • aslihan.ikizoglu92@gmail.com
 • Aslıhan İkizoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle 2015 yılında mezun olarak, aynı üniversitede halen devam etmekte olduğu Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans programına başlamıştır. 2013 yazında erken çocukluk döneminde anne çocuk eğitimi konusunda çalışmalar yapan AÇEV’de staj yapmıştır. 2013-2015 yılları aralığında Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji araştırma toplantılarına katılarak araştırma deneyimi kazanmıştır. 2014 yazında Amsterdam Üniversitesi’nde Dr.Mariska Kret’in Yüzlerde Duygu Algısı çalışmasında grup içi ve grup dışı davranışı inceleme fırsatı bulmuştur. Yüksek Lisans projesi olarak Prof.Dr. Ali İ. Tekcan’ın toplumsal hafıza araştırmasında yer alarak bilişsel alanda hatırlama üzerine çalışmaktadır. İlgi duyduğu alanlar, sosyal biliş, toplumsal hafıza, kişi algısı ve bilişsel gelişimdir.
 • Barış Buse Ölmez
 • Proje Asistanı
 • buse.olmez@ozu.edu.tr
 • Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisidir. 2016 yazında Koç Üniversitesi'nde Yrd. Doç. Dr. Tilbe Göksun'un Dil ve Biliş Laboratuvarı'nda yaz araştırma asistanı olarak çocukların dil gelişimi üzerine yapılan araştırmalarda çalışmıştır. 2012 ve 2015 yıllarında ilkokul ve öncesi dönemdeki çocuklarla ilgilenmiş, okul dışı aktivitelerinde yardımcı olduğu kısa süreli gönüllü işlerde görev almıştır. Şubat 2016'dan beri Çocuk Araştırmaları Laboratuvarı'nda çalışmaktadır. İlgi alanlarını çocuklarda dil gelişimi ve bilişsel gelişim oluşturmaktadır.

ORTAK ARAŞTIRMACILAR

 • Gökçe Geyik
 • Yüksek Lisans Öğrencisi, Maltepe Üniversitesi
 • gokcegeyik@yahoo.com
 • Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü onur derecesi ile bitirerek 2014 yılında tamamlamıştır. Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Lisans eğitimi boyunca farklı çocuk ve yetişkin kliniklerinde staj yapmış olup, Bahçeşehir Üniversitesi’nde farklı akademik çalışmalarda görev almıştır. Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama Merkezi (SOYAÇ) ile birlikte yürütülen sosyal sorumluluk projesinde Yrd.Doç.Dr. Özden Bademci süpervizörlüğünde gönüllü akran danışmanlığı yapmıştır. İlgi alanlarını erken çocukluk dönemi, bağlanma ve anne-baba-çocuk ilişkisi oluşturmaktadır.
 • Hazal Çelik
 • Araştırma Görevlisi
 • hazal.celik@ozyegin.edu.tr
 • Hazal Çelik 2012 yılında Bahçeşehir Psikoloji Bölümü’nü bitirdi. Bahçeşehir Üniversitesi’nde psikoloji bölümünde öğrenci asistanı olarak görev aldı. 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi bursiyeri olarak New York Üniversitesi’nde 3 haftalık yaz stajı yaptı. 2013 yılında Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans programına başladı. İlgi alanlarını çocuklarda bilişsel gelişim, erken çocukluk dönemi ve okula hazır bulunuşluk oluşturmaktadır.
 • Begüm Köseler
 • Yüksek Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi
 • begum.koseler@ozu.edu.tr
 • Begüm Köseler, 2016 yılında Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. 2014-2015 akademik yılında Yrd. Doç. Dr. Deniz Tahiroğlu tarafından verilen ‘Araştırma Projesi’ dersi kapsamında annelerin dil kullanımının çocukların zihin kuramı gelişimine etkisini incelemiştir. 2015 yazında University of Virginia’da Dr. Angeline Lillard’ın Erken Gelişim Laboratuvarında stajyer olarak çalışmış, iPad aplikasyonlarının çocukların eğitimindeki etkisi üzerindeki araştırmada görev almıştır. İlgi duyduğu alanlar, okul öncesi dönemde yürütücü işlevler, zihin kuramı, sosyal ve bilişsel gelişimdir.
 • N. Meltem Yücel
 • Doktora Öğrencisi, University of Virginia
 • nmy2bg@virginia.edu
 • Psikoloji lisans eğitimini 2015 yılında Özyeğin Üniversitesi’nde fakülte birincisi ve okul ikincisi olarak tamamlamıştır. Şimdi ise Virginia Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi Doktorası yapmaktadır. Lisans dönemi yaz stajlarını 2013 yılında Harvard Üniversitesi Gelişim Çalışmaları Laboratuvarında Dr. Jesse Snedeker ile dil gelişimi üzerine çalışarak, 2014 yılında ise Almanya'daki Max Planck Enstitüsü’nde Dr. Josep Call ve Dr. Michael Tomasello önderliğinde bonobo, orangutan, goril ve şempanzeleri inceleyerek ve onlarla deneyler yaparak geçirmiştir. Doktorada ise çocukların sosyal gelişimlerini, özellikle de normları nasıl uyguladıkları ve norm karşıtı davranışlara verdikleri tepkiler üzerine yoğunlaşmayı planlamaktadır.
 • Feray Tarımtay
 • Klinik Psikolog
 • feraytarimtay@gmail.com
 • Psikoloji lisans eğitimini 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek onur derecesiyle bölüm ikincisi olarak tamamlamıştır. 2015 Eylül ayı itibariyle Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir. Lisans eğitimi sırasında bir sene süreyle Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğrenci asistanı olarak görev almıştır. Bununla birlikte çeşitli hastanelerin ve kliniklerin çocuk – ergen ve yetişkin servislerinde stajyer olarak görev yapmış ve eğitimlere katılmıştır. İlgi alanlarını bağlanma, ebeveyn tutumları ile duygu düzenlemesi oluşturmaktadır.
 • Gökçe Ünal
 • Klinik Psikolog
 • gokceunal111@gmail.com
 • Psikoloji lisans eğitimini 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yüksek onur derecesiyle ve çift anadal programı ile İşletme-Ekonomi Bölümü’nü birincilikle tamamlamıştır. 2015 Eylül ayı itibariyle Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir. Lisans eğitimi sırasında çeşitli hastanelerin ve kliniklerin çocuk – ergen ve yetişkin servislerinde stajyer olarak görev yapmış ve lisans eğitimi sonra çeşitli firmalarda İnsan Kaynakları İşe Alım Departmanında çalışmıştır. Bunlara ek olarak çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır. Özellikle yetişkin psikoterapisi, çift ve aile psikoterapisi ve cinsel terapi alanları ile ilgilenmekte ve bu alanlardaki eğitimlerine devam etmektedir.

LİSANS ASİSTANLARI                              

Beste Uysal 
Beyza Kökçü 
Cansu Gökbalkan
Eser Çomak 
Fatma Korhan 
İdil Uzun 
İrem Killi
Mustafa Tepretmez 
Sude Kılıç 
Şevval Çelebi

2014-2016 YILLARI ARASINDA
GÖREV ALMIŞ LİSANS ASİSTANLARI      

Bengi Saral
Burak Savcı
Cansu Ece 
Elif Tolun
Kübra Akar
Merve Güney
Neslihan Çalışkan
Ömer Şenocak
Seda Karaoğlu
Sevde Kocatürk
Sezercan Uçar 
Simge Türe 
Sinem Yahyaoğlu
Tuğçe Şahin