ARAŞTIRMALAR

ARAŞTIRMALARIMIZA KATILIN!

Araştırmalarımızda okul öncesi dönemdeki çocukların (3-6 yaş arası) sosyal ve bilişsel gelişimi incelenmektedir. Çocukların bu yaş döneminde özellikle zihin kuramı ve yönetici işlevler alanlarında hızlı bir gelişim gösterdikleri bulunmuştur. Çocuk Araştırmaları Laboratuvarı olarak bu gelişimle ilişkili olan sosyal ve çevresel etkenleri araştırmaktayız.

Kasım 2014'ten beri yürütmekte olduğumuz ve Tübitak tarafından desteklenen “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yap-inan Oyun Davranışlarının Gelişimi ve Bu Oyun Türünün Sosyal ve Bilişsel Gelişimle İlişkisinin İncelenmesi” başlıklı projede çocukların mış gibi oyun davranışlarının (örneğin evcilik, hayali arkadaş) zihin kuramı (başkalarının duygu ve düşüncelerini anlayabilme), yönetici işlevler (örneğin, kendini denetleme becerisi), yaratıcılık, ve dil gelişimi gibi çıktılarla ilişkisi boylamsal olarak incelenmektedir.  Çalışmada 3-5 yaş arasındaki çocuklar ve ailelerinden farklı yöntemler kullanılarak (örneğin, bireysel değerlendirme, gözlem, anket) çocuğun mizacı, oyun davranışları ve bilişsel ve sosyal gelişimi hakkında veri toplanmaktadır. 

Hazal Çelik'in tez projesi olarak yürütücülüğünü üstlendiği diğer bir çalışmada ise 4-5 yaşlarındaki çocukların okula hazır bulunuşluklarını etkileyen sosyal ve bilişsel faktörler araştırılmaktadır.  Bu çalışmada çocukların dil ve matematik becerilerinin yanısıra mizaçları ve yönetici işlevleri bireysel değerlendirme ve gözlem yoluyla incelenmektedir.

 
DİĞER YAYINLAR

Tahiroğlu, D. (2016). Çocuklukta hayal gücü ve yaratıcılık. Aklın Çocuk Hali: Zihin Gelişimi Araştırmaları içinde (297-317). İstanbul: 
Koç Üniversitesi Yayınları.

Aydın, Ç., Göksun, T., Küntay, A., ve Tahiroğlu, D. (Ed.). (2016). Aklın Çocuk Hali: Zihin Gelişimi Araştırmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 
Tahiroglu, D., Moses, L. J., Carlson, S. M., Mahy, C. E. V., Olofson, E. L., & Sabbagh, M. A. (2014). The Children’s Social Understanding Scale: Construction and validation of a parent-report theory-of-mind measure.  Developmental Psychology, 50, 2485-2497.

Tahiroglu, D., Mannering, A. M., & Taylor, M. (2011). Visual and auditory imagery associated with children’s imaginary companions. Imagination, Cognition, and Personality, 31, 99-112.

Moses, L.J. & Tahiroglu, D. (2010). Clarifying the relation between executive function and children’s theories of mind. In J. Carpendale, G. Iarocci, U. Müller, B. Sokol, & A. Young (Eds.), Self- and Social-Regulation: Exploring the Relations between Social Interaction, Social Cognition, and the Development of Executive Functions (pp.218-233). Oxford University Press.

Carlson, S. M., Tahiroglu, D., & Taylor, M. (2008). Links between dissociation and role play in a non-clinical sample of preschool children. Journal of Trauma and Dissociation, 9, 149-171.