Çocuklarda Çiftdillilik ve Bilişsel GelişimÇocukluk döneminde gerçekleşen en önemli bilişsel kazanımlardan biri yönetici işlevlerin gelişimidir. Yönetici işlevleri karar verme, plan yapma, akıl yürütme, dürtü ve duyguları kontrol etme gibi zihinsel görevleri içinde barındıran bir beceriler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Araştırmalar yönetici işlevlerin ergenlik döneminde de gelişmeye devam ettiğini ve akademik başarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Çocukluk dönemindeki deneyimler yönetici işlev gelişimine etki edebilir ve çiftdilli olmak da bu deneyimlerden biridir.


Çiftdilli çocukların bilişsel gelişimlerinde tek dilli çocuklara kıyasla bazı farklılıklar görülmektedir. Bu farklılıkların ileri yaşlarda devam ettiğini belirten araştırmalar aynı zamanda çiftdilli olma durumunun birçok bilişsel fayda sağladığının da altını çizmektedir. Literatürde çiftdilli olmak ve yönetici işlevler arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların bulgularını birkaç maddede toparlayacak olursak:


  • Çiftdilli çocukların yönetici işlevleri, tek dil konuşan çocuklara göre daha hızlı gelişmektedir. Yetişkinlik döneminde de çiftdilli kişilerin plan yapma, akıl yürütme, dikkati sürdürme gibi görevleri tek dilli kişilere göre daha iyi gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir.
  • Yapılan araştırmalara göre iki dil öğrenme süreci ile bu dilleri aynı anda ve birbirleri ile çatışmayacak şekilde kullanmayı öğrenme süreci, çiftdilli kişilerin dikkatlerini daha iyi yönetmesine ve sürdürmesine yardımcı olmaktadır.
  • İkinci dil öğrenimini erken yaşta edinmek dil becerilerinde önemli rol oynamaktadır. Çiftdilli kişilerin sözel ve sözel olmayan zeka testlerinde tek dilli kişilere göre daha yüksek sonuçlar elde ettiği görülmektedir.
 
Adesope, O. O., Lavin, T., Thompson, T., & Ungerleider, C. (2010). A systematic review and meta-analysis of the cognitive correlates of bilingualism. Review of Educational Research, 80(2), 207-245.

Bialystok, E. (2011). Coordination of executive functions in monolingual and bilingual children. Journal of Experimental Child Psychology, 110(3), 461-468.

Hazırlayan: İrem Killi