Fiziksel Aktivite ve Yönetici İşlevler

Hayatımızın her alanıyla ilgili olan yönetici işlevlerin başlıca görevleri arasında karar verme, plan yapma, dikkati sürdürme, akıl yürütme ve dürtü ve duyguları kontrol etme yer alır. Yönetici işlevler çocukluk döneminde gelişir, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde üst seviyelere çıkar ve yaşlılık döneminde ise gerilemeye başlar. Yapılan araştırmalarda fiziksel aktivitenin, yaşlılık dönemindeki kişilerin yönetici işlevlerine pozitif olarak bir katkısı olduğu bulunmuştur. Bu araştırmaların devamı olarak bu katkının diğer yaş gruplarında da (örneğin, okul öncesi çocuklar) geçerli olup olmadığına bakılmıştır.

Zach ve arkadaşları tarafından yapılan ve Cognitive Development dergisinin 2015 Eylül sayısında yer alan çalışmada erken çocukluk döneminde fiziksel aktivitelerin okul öncesi dönemdeki çocuklarda, yönetici işlevlerden olan görsel-mekânsal algı ve dikkat üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Araştırmada 123 anaokulu öğrencisi 3 gruba ayrılarak öğrencilerin görsel-mekânsal algıları ve dikkatleri test edilmiştir. Birinci gruptaki çocuklarla koşarak hedef bulmalarını gerektiren aktiviteler, ikinci gruptaki çocuklarla dans dersleri yapılmıştır. Üçüncü grup ise herhangi bir müdahalenin yapılmadığı kontrol grubu çocuklardan oluşmuştur. Çalışmada birinci ve ikinci gruptaki çocukların yapılan testlerde gelişim gösterdikleri, kontrol grubundaki çocuklarda ise herhangi bir gelişim gözlenmediği bulunmuştur. Bu sonuçlar, fiziksel aktivitenin çocukların görsel-mekânsal algısı ve dikkati üzerinde pozitif bir etkisi olduğu şeklinde yorumlanmıştır.

Araştırmanın sonucu fiziksel aktivitenin çocuk gelişimindeki yerini vurgular niteliktedir.

Zach, S., Inglis, V., Fox, O., Berger, I., & Stahl, A. (2015). The effect of physical activity on spatial perception and attention in early childhood. Cognitive Development, 3631-39. 

Hazırlayan: Begüm Köseler

Makalenin tamamına bu bağlantıdan ulaşılabilir:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885201415300046